24.05.2005 | 03:02


Melwood, khu vực tập huấn truyền thống của đội quân Áo đỏ đầu tiên, được nâng cấp lại vào năm 1997 nhằm giúp các cầu thủ đạt được những tiêu chuẩn sức khoẻ cao nhất để đáp ứng được với số lượng các trận đấu ngày càng tăng.
17.05.2005 | 16:36
h

Trận tiếp theo