[quote="old_genius, post: 256534"]Haha, ăn hành của đội hạng nhép :)) may mà không bị gỡ hòa...tức hộc máu :))[/QUOTE]

Các bạn đừng tưởng đá với mấy bọn hạng dưới mà dễ dàng nhé, thường thì những trận thế này là cơ hội cực tốt để mấy đội đó thể hiện. Vì thế thường đá rất máu lửu, chặt chém rợn người. Liver nhà ta thắng được mà không ai bị đau đớn là cực may roài.

Hehe. Suarez quá tuyệt vời, cái tay của anh sau này có thể đem ra đấu giá được.Bình luậnTrận tiếp theo